HANDYBOO Є ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНІСТЮ

Логотип HANDYboo пройшов офіційну реєстрацію і є інтелектуальною власністю.
Засвідчує про реєстрацію авторського права №65035 від 22.04.2016 видано Держ службою інтелектуальної власності України.

Протягом останніх десятиліть інтелектуальна власність набуває визначальний характер у процесах економічного, соціального і культурного розвитку країн світу. Зросла її значення як рушійної сили процесу пізнання і створення матеріальних благ.
Перехід від неприйняття інтелектуальної власності до визнання її важливим корпоративним активом компанії – тенденція, характерна не тільки для зарубіжної, а й для української економіки. Інтерес до інтелектуальної власності, перш за все, пов’язаний з можливістю отримання додаткового доходу від монопольного використання нових технологій або продажу патентів і ліцензій.
На сьогоднішній день забезпечення захисту прав інтелектуальної власності – це одне з основних завдань державного регулювання економіки. Недостатній захист прав інтелектуальної власності сприяє зростанню ризиків відставання у високотехнологічних галузях економіки і може викликати уповільнення економічного розвитку. Проблема порушення прав інтелектуальної власності останнім часом набуває все більшого поширення в Україні і в світі. Тому необхідність захисту інтелектуальної власності стала наявною потребою.